مقالات

 نگاهی اجمالی به جذب و حفظ سرمایه انسانی

بیلانت خدمات استخدامی و کاریابی در حوزه مالی

نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین منبع در اختیار هر سازمان در نظر گرفته می شود . ارزشمندی  نیروی انسانی با توجه به مسایلی همچون راههای توسعه و ارتقای منابع انسانی به  افزایش رضایت شغلی ختم میشود

رضایت شغلی از عواملی متعددی حادث میگردد:  عواملی همچون حقوق و مزایا ، وجود شرایط رشد و ارتقا، اطمینان شغلی ، محیط شاداب و سلامت، جایگاه سازمان در صنعت و لیاقت و تخصص  مدیران بالادست و مطلوبیت و رضایتمندی از همکاران همسطح و پایین دست و برخی عوامل دیگر که در سطوح پایین تری قرار میگیرند

مضرات عدم حفظ سرمایه انسانی

Banner2

با نیم نگاهی به همکاران مشغول در حرفه مالی و حسابداری خسارتهای ناشی از دور منفی خروج کارکنان و چالش های بعدی در حفظ کارکنان جدید را مورد بررسی قرار خواهیم داد

1- زیانهای مالی : زیانهای مالی ناشی از خروج مدیران رده بالای سازمان بالاتر از 2 تا 3 برابر حقوق مزایای ایشان تحقیق و تایید شده است فدر پله های پایین تر مدیریتی و تخصص های مشغول درمشاغل حساس این رقم حداقل بیش از 100 درصد حقوق و مزایا تحقیق و تایید شده است

2 – از دست رفتن زمان ها و هزینه آموزش و مختل شدن روش های درون سازمانی در مقوله توسعه منابع انسانی

3 – دانش از دست رفته : جدای از هزینه آموزش از دست رفته ذخیره دانایی شرکت هم تخلیه میشود

4- کاهش سطح اطمینان شغلی : کاهش سطوح فرهنگ سازمانی ،عدم اطمینان مزمن ،احتمال سطح کاهش و کارایی عملکرد سازمان از عواقب این خسارت است

5 – بالا رفتن هزینه جستجو و جذب : به دلیل وجود سطح پایین اطمینان شغلی و فرهنگ سازمانی تلاش برای یافتن کارکنان جدید با هزینه های پنهان و آشکار و متعدد مواجه خواهد بود